BL, BL-e

OPIS OGÓLNY

Wilo-CronoBloc-BL to jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa o konstrukcji blokowej z osiowym króćcem ssawnym i promieniowo umieszczonym przyłączem ciśnieniowym

Wil0-CronoBloc-BL-E to jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa o konstrukcji blokowej z osiowym króćcem ssawnym i promieniowo umieszczonym przyłączem ciśnieniowym. Napęd pompy posiada zintegrowaną elektroniczną regulacją prędkości obrotowej.


ZASTOSOWANIE

Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin woda- glikol oraz wody chłodzącej i zimnej, niezawierającej składników powodujących abrazję, w instalacjach grzewczych, wody zimnej i chłodniczych.


ZAKRES PRACY

– Maksymalna wydajność: Q: 380 m3/h
– Maksymalna wysokość podnoszenia, H: 105 m
– Temperatura cieczy: -20 ÷ +140°C
– Maksymalna ciśnienie robocze: 16 bar


CECHY I ZALETY

 • W standardzie silniki o wyższym stopniu sprawności; od mocy znamionowej 0,75 kW silniki w klasie IE2
 • Zmniejszenie LCC (kosztów cyklu życia pompy) dzięki optymalizacji sprawności
 • Wysoki stopień ochrony przed korozją dzięki powłoce kataforetycznej na elementach żeliwnych
 • Otwory do odprowadzania kondensatu w korpusie silnika, w standardzie
 • Duże walory użytkowe w przypadku zastosowania w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych dzięki zoptymalizowanej konstrukcji latarni, pozwalającej na precyzyjne odprowadzanie kondensatu
 • Działające niezależnie od kierunku obrotów uszczelnienie mechaniczne z wymuszonym opływem
 • Powszechna dostępność na całym świecie silników znormalizowanych (wg specyfikacji Wilo) i standardowych uszczelnień mechanicznych
 • Dostosowana do wymagań Użytkownika: moc i główne wymiary według EN 733 (DIN dla pomp odpowiadających normom)
 • Oszczędność energii dzięki zintegrowanemu elektronicznemu systemowi dopasowania wydajności.
 • Blokada dostępu do pompy
 • Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika (obwód termistora) z wyzwalaczem elektronicznym.


ZAKRES STOSOWANIA

Karta katalogowa