MTS

OPIS OGÓLNY

Wilo-Drain MTS to pompa zatapialna do ścieków z wewnętrznym urządzeniem tnącym, przeznaczona do pracy przerywanej, z hydrauliką żeliwną i silnikiem ze stali nierdzewnej, do stacjonarnego i przenośnego ustawienia mokrego.


ZAKRES PRACY

– Maksymalna wydajność, Q: 16 m3/h
– Maksymalna wysokość podnoszenia, H: 39 m
– Temperatura cieczy: 3 do 40°C
– Maksymalna głębokość zanurzenia: 10 m 


OBSZARY ZASTOSOWANIA

Przetłaczanie ścieków zawierających fekalia oraz ścieków komunalnych i przemysłowych, także zawierających składniki długowłókniste w następujących przypadka

  • odwadnianie ciśnieniowe
  • kanalizacja domowa
  • odprowadzanie ścieków
  • gospodarka wodna
  • technika ochrony środowiska i oczyszczania ścieków 


CECHY I ZALETY

  • Wewnętrzne urządzenie tnące
  • Niewielka masa przy zastosowaniu silnika ze stali nierdzewnej
  • Ochrona przeciwwybuchowa w standardzie 


ZAKRES STOSOWANIA

Karta katalogowa