Pompa NL, NLG

OPIS OGÓLNY

Wilo CronoNorm NL / NLG to jednostopniowe niskociśnieniowe pompy wirowe z osiowym zasysaniem zamocowana na płycie podstawowej.

 

ZASTOSOWANIE

 • Tłoczenie czystej lub lekko zanieczyszczonej wody (max. 20 ppm) bez zawartości ciał stałych w systemach cyrkulacyjnych, przesyłowych i podwyższania ciśnienia
 • Tłoczenie zimnej i gorącej wody (według VDI 2035) niezawierającej substancji ściernych w instalacjach grzewczych, wody zimnej i chłodniczych
 • Zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych, nawadnianie, technika budynków, ogólne zastosowania przemysłowe, elektrownie itp.


ZAKRES PRACY

– Maksymalna wydajność:
pompy NL:  Q = 650 m3/h
pompy NLG:  Q = 1650 m3/h
– Maksymalna wysokość podnoszenia, H: 150 m
– Temperatura cieczy: -20 ÷ +120°C
– Maksymalna ciśnienie robocze: 16 bar

 

CECHY I ZALETY

 • W standardzie silniki o wyższym stopniu sprawności w klasie IE2
 • Zmniejszenie LCC (kosztów cyklu życia pompy) dzięki optymalizacji sprawności
 • Działające niezależnie od kierunku obrotów uszczelnienie mechaniczne z wymuszonym opływem
 • Stale smarowane, zwymiarowane z zapasem łożysko kulkowe
 • Niskie wartości nadwyżki antykawitacyjnej (NPSH), doskonałe właściwości kawitacyjne
 • Powszechna dostępność na całym świecie silników odpowiadających normom IEC
 • Sprzęgło wału z tuleją redukcyjną lub bez
 • Wygięcie wału spełnia wymogi ISO 5199
 • Wymienny pierścień dzielony (pompy NLG)

 

ZAKRES STOSOWANIA

Karta katalogowa