SCP

OPIS OGÓLNY

Wilo-SCP to pompy z osiowo dzielonym korpusem pompy zamocowanym na płycie podstawy.


ZASTOSOWANIE

  • Tłoczenie wody grzewczej wg VDI 2035, mieszanin woda-glikol, wody chłodzącej, zimnej oraz wody użytkowej
  • Zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych, nawadnianie, technika budynków, ogólne zastosowania przemysłowe, elektrownie itp.


ZAKRES PRACY

– Maksymalna wydajność, Q: 3400 m3/h
– Maksymalna wysokość podnoszenia, H: 190 m
– Wykonania materiałowe:
Wirnik: Brąz, żeliwo szare, stal nierdzewna
Korpus: Żeliwo, żeliwo sferoidalne


CECHY I ZALETY

  • Łatwa konserwacja (bez demontażu przewodów ciśnieniowych i ssawnych)
  • Niska wartość nadwyżki antykawitacyjnej NPSH (dzięki podwójnemu wirnikowi ssącemu)
  • Długi okres pracy (rozkład obciążeń na łożyska)
  • Praca możliwa w obu kierunkach obrotu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara i w stronę przeciwną)
  • Stale smarowane łożyska

 
ZAKRES STOSOWANIA

Karta katalogowa