Pompa TS 40-65

OPIS OGÓLNY

Wilo Drain TS 40-65 to pompa zatapialna do wody brudnej.

Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej z kablem przyłączeniowym z wtyczką z zestykiem ochronnym (1~) lub bez wtyczki. TS 50 (3~400 V) i TS 65 standardowo z ochroną przeciwwybuchową. Wersja „A” (bez zabezpieczenia przeciwwybuchowego) z zamontowanym – odłączalnym – wyłącznikiem pływakowym i kablem przyłączeniowym z wtyczką.

 

ZAKRES PRACY

– Maksymalna wydajność, Q: 53 m3/h
– Maksymalna wysokość podnoszenia, H: 25 m
– Temperatura cieczy: 3 do 35°C
– Swobodny przelot kuli: max. 10 mm

 

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Tłoczenie wody zanieczyszczonej z ciałami stałymi o max. Ø 10 mm w następujących przypadka

  • Kanalizacja domowa i odwadnianie terenu
  • Technika ochrony środowiska i oczyszczania ścieków
  • Technika przemysłowa i procesy technologiczne

 

CECHY I ZALETY

  • Niewielka masa
  • Szeroki zakres mocy
  • Olejowa komora separacyjna
  • Prosta eksploatacja dzięki wbudowanemu wyłącznikowi pływakowemu i wtyczce (wersja A)

 

ZAKRES STOSOWANIA

Karta katalogowa