Pompa Padus UNI

OPIS OGÓLNY

Wilo Padus UNI to pompa zatapialna do ustawienia mokrego, stacjonarnego i przenośnego, do pracy w trybie przerywanym.

Pompa zamienna za pompy z typoszeregu TS 50 i TS 65

 

ZAKRES PRACY

 

– Maksymalna wydajność, Q: 50 m3/h
– Maksymalna wysokość podnoszenia, H: 26 m
– Temperatura cieczy: od 3 do 40°C
– Swobodny przelot kuli: max. 10 mm
– Maksymalna głębokość zanurzenia: 7 m

 

OBSZARY ZASTOSOWANIA

 

Tłoczenie wody zanieczyszczonej z ciałami stałymi o max. Ø 10 mm w następujących przypadka

  • Kanalizacja domowa i odwadnianie terenu
  • Technika ochrony środowiska i oczyszczania ścieków
  • Technika przemysłowa i procesy technologiczne

 

CECHY I ZALETY

 

  • Doskonała niezawodność dzięki odpornej na korozję hydraulice zapewniającej uniwersalne zastosowanie w przypadku różnorodnych substancji
  • Długie interwały konserwacji dzięki podwójnemu uszczelnieniu mechanicznemu i dużej komorze uszczelnienia
  • Zabezpieczony przed zatkaniem dzięki zintegrowanemu koszowi ssawnemu
  • Niewielka masa

 

ZAKRES STOSOWANIA

 

 

 

Karta katalogowa