Pompa REXA UNI

OPIS OGÓLNY

Wilo REXA UNI to pompa zatapialna do ustawienia mokrego, stacjonarnego i przenośnego, do pracy w trybie przerywanym.

Znakomicie nadaje się do tłoczenia w warunkach komercyjnych:

 •     Ścieków z fekaliami
 •     Wody zanieczyszczonej (z niewielką ilością piasku i żwiru)
 •     Woda zanieczyszczona, słabo kwaśna o wartości pH >4,5

 

Pompy zatapialne Rexa UNI ... B/ i Rexa UNI ... K/ nadają się dodatkowo do tłoczenia:

 •         Woda morska: zawartość NaCl (sól kuchenna): maks. 30 g/l do 20 °C
 •         Woda z basenu, maks. zawartość chlorków: 400 mg/l
 •         Woda zanieczyszczona, lekko kwaśna o wartości pH >3,5

 

Pompa zamienna za pompy z typoszeregu TP 50 i TP 65

 

 

ZAKRES PRACY

 

– Maksymalna wydajność, Q: 55 m3/h
– Maksymalna wysokość podnoszenia, H: 24 m
– Temperatura cieczy: od 3 do 40°C
– Swobodny przelot kuli: max. 44 mm
– Maksymalna głębokość zanurzenia: 7 m

 

OBSZARY ZASTOSOWANIA

 

Tłoczenie mediów zawierających duże cząstki zanieczyszczeń w następujących przypadkach:

 • Kanalizacja domowa i odwadnianie terenu
 • Odprowadzanie ścieków z fekaliami z normą EN 12050‐1
 • Gospodarka wodna
 • Technika ochrony środowiska i oczyszczania ścieków
 • Technika przemysłowa i procesy technologiczne

 

 

CECHY I ZALETY

 

 • Nowa hydraulika typu Vortex z odpornym na korozję kompozytem oraz gładka powierzchnia zapewniają dużą niezawodność oraz sprawiają, ze pompa ma uniwersalne zastosowanie w zakresie różnych przetłaczanych medium
 • Niewielka masa
 • Szybka konserwacja dzięki bezpośredniemu dostępowi do uszczelnienia komory i korpusu pompy
 • Długie przerwy w konserwacji dzięki podwójnym uszczelkom oraz uszczelnieniu komory o dużej objętości

 

ZAKRES STOSOWANIA

Karta katalogowa